فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه کانون زنان بازرگان ایران

گردهمایی زنان بازرگان در چهاردهم مرداد ماه

تاريخ 1394/04/30 ساعت 12:13

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دستور جلسه این نشست به ارائه گزارش مالی و اجرای هیات مدیره، ارایه گزارش بازرس و برگزاری انتخابات جهت انتخاب بازرس مربوط می شود. برهمین اساس کانون زنان بازرگان ایران طی اطلاعیه از همه اعضای خود دعوت کرده تا با در دست داشتن کارت عضویت معتبر و همچنین کارت بازرگانی معتبر در محل برگزاری مجمع عمومی حضور پیدا کنند.

روز چهارشنبه‌ 14 مرداد ماه مجمع عمومی کانون زنان بازرگان ایران در محل اتاق ایران برگزار می شود. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دستور جلسه این نشست به ارائه گزارش مالی و اجرای هیات مدیره، ارایه گزارش بازرس و برگزاری انتخابات جهت انتخاب بازرس مربوط می شود. برهمین اساس کانون زنان بازرگان ایران طی اطلاعیه از همه اعضای خود دعوت کرده تا با در دست داشتن کارت عضویت معتبر و همچنین کارت بازرگانی معتبر در محل برگزاری مجمع عمومی حضور پیدا کنند. کانون زنان بازرگان ایران اعلام کرده است: نماینده هر عضو حقوقی باید یک نفر زن و صرفاً مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت متبوع به موجب آخرین روزنامه رسمی شرکت باشد. هر عضو حقیقی مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجمع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق به غیر را ندارد.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر