اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمدرضا بهرامن، عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران

یاد آر تا پشیمان نشوی

تاريخ 1397/10/23 ساعت 07:09

امیدوارم جامعه ایرانی درک کند که فرصت تقدیر و تحسین از این افراد کوتاه است و هرچه زودتر نسبت به این مسئله در مراسم هایی مشابه امین الضرب اقدام کنند تا روزی از این سکوت و نظاره گریِ صرف فعالیت های کارآفرینان پشیمان نشوند.

محمدرضا بهرامن

 پاسداشت زندگی و فعالیت افرادی که در زمینه های مختلف در جامعه اثرگذار بودند، یک رسم نیکوست که در تمام جوامع بشری دنبال می شود. در جامعه ما شاید بیشتر برای پاسداشت فعالیت هنرمندان مراسم بزرگداشت برپا می کنیم که البته حق هم هست اما نباید در این بین از زندگی دیگر افراد جامعه به راحتی عبور کرد که فعالیت آن ها منشا آثار و برکات زیادی برای دیگران بوده است.

اثر مثبت فعالیت کارآفرینان پس از سال ها در جامعه ایرانی مشخص می شود. آثار مطلوب فعالیت آنان زندگی نسل های بعدی را هم تحت تاثیر قرار داده و می بینیم که نسل کارآفرین امروز با الهام گرفتن از آنان که صنایع بزرگ را در کشور بنیان گذاشته اند، از تلاش روزافزون کم نمی گذارند. از این منظر احترام به کارآفرینان احترام به همه جامعه است.

اهالی صنعت و کارآفرینان، خود از سرمایه های جامعه به شمار می آیند که علاوه بر حفظ کسب وکار و شخص آن ها باید به یاد آن ها هم احترام گذاشت چراکه یادآوری شیوه کار و روحیه شان می تواند یک جامعه را سر پا نگه دارد و در ابعاد کوچکتر روان سازی جریان اقتصاد را به همراه آورد. کارآفرینان الگوی نسل آینده اند. هرچند ممکن است هر شخصی یک کارآفرین خاص را الگو و الهام بخش خود بداند اما از نظر من هر کس که در اقتصاد ولو کوچک نقش آفرینی می کند، البته نقش آفرینی مثبت، شایسته احترام است. افرادی که فرایند توسعه را پیش می برند و به پایه گذاری های بی بازگشت در اقتصاد می انجامند قابل تحسین  و الهام بخش اند. امیدوارم جامعه ایرانی درک کند که فرصت تقدیر و تحسین از این افراد کوتاه است و هرچه زودتر نسبت به این مسئله در مراسم هایی مشابه امین الضرب اقدام کنند تا روزی از این سکوت و نظاره گریِ صرف فعالیت های کارآفرینان پشیمان نشوند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر