احمدپورفلاح در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

امین الضرب، جشنی برای دلگرمی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی

تاريخ 1397/10/24 ساعت 06:51

دولت در این زمینه غفلت کرده است و هرگز از بخش خصوصی که پای کار مانده و شرایط سخت امروز اقتصاد ایران را تحمل می کند، تقدیر نکرده است.

 سومین جشن امین الضرب در هفته گذشته برگزار شد. پیشتر در مصاحبه ای از سال جاری به عنوان سال سخت اقتصاد یاد کرده بودید. فکر می کنید در این سال تجلیل از کارآفرینان نمونه کشور ورای یک تقدیر، پیامدهای دیگری هم در پی دارد؟

برگزاری مراسم هایی از این دست که از فعالان عرصه تولید و تجارت و زحمات آن ها تجلیل و تقدیر می کند یک ایده آل است. تردیدی نیست که برگزاری مراسم هایی مثل امین الضرب به دلگرمی فعالان اقتصادی می انجامد به ویژه که دولت در این زمینه غفلت کرده است و هرگز از بخش خصوصی که پای کار مانده و شرایط سخت امروز اقتصاد ایران را تحمل می کند، تقدیر نکرده است.

شرایط سخت اقتصادی هم حوزه کارفرمایی و هم حوزه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع درحالی از کارآفرین و کارفرمای نمونه تقدیر می کنیم که جامعه کارگری دستخوش التهاب است و اعتراضاتی شنیده می شود. با توجه به این مسئله فکر می کنید برگزاری جشن امین الضرب چه اثری بر جامعه اقتصادی کشور بر جای بگذارد؟

گناه بسیاری از مشکلات و مسائل کارگری در روزگار کنونی بهیچ عنوان متوجه کارفرما نیست. کارگران با ارزش ترین دارایی کارفرمایان هستند و این یعنی هر کارفرمایی برای حفظ این دارایی نهایت تلاش خود را به کار می گیرد. از سوی دیگر هزینه هایی به زندگی کارگران از منشا دیگری تحمیل می شود که کارفرما با توجه به شرایط کنونی و مشکلات تولید به طور مطلق قادر به جبران آن نیست. امین الضرب جشنی نیست که دور از چشم کارگران برگزار شود. این تلقی اشتباه است که فکر کنیم تقدیر و تجلیل از کارفرما به معنی در انزوا قرار دادن کارگران است. به هیچ عنوان اینطور نیست و اتفاقا شاید تجلیل از کارفرما و کارآفرین نمونه به دلگرمی بیشتر سرمایه گذاران برای ورود به عرصه تولید و ایجاد اشتغال بیشتر بینجامد. پیامدی که در نهایت کل نفع کشور و البته کارگران در آن تعریف می شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر