اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

مسائل اصلی صنعت را شناسایی و پیگیری می کنیم

تاريخ 1398/03/22 ساعت 14:18

شناسایی مسائل، یافتن راهکار و پیگیری اجرا با اتکا به نظر جمع از رویه های اصلی کمیسیون صنعت و معدن خواهد بود.

محمدرضا زهره وندی

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آغاز دوره جدید چند اقدام موثر برای تعیین نقشه راه آینده را در دستور کار قرار داده است. بررسی مصوبات کمیسیون طی چهارساله گذشته و تعیین اولویت برای پیگیری وضعیت این مصوباب از اقدامات اولیه کمیسیون در دوره جدید است. قصد داریم با نظر خواهی از اعضای کمیسیون و اهالی جامعه صنعت نیازهای حال حاضر جامعه اقتصادی و صنعتی را شناسایی کرده و مطابقه با این نیازها نقشه راه کمیسیون را دست کم برای دو سال آینده ترسیم کنیم.

آزادسازی اقتصادی و شفافیت از مسائل ضروری برای بخش صنعت است. مشکلات مربوط به مجوزها، بحث تعرفه ها و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت در شرایط تحریمی از دیگر موارد اصلی است که کمیسیون صنعت و معدن با جدیت آن را دنبال می کند. کمیسیون در ادامه تلاش می کند تکلیف اجرای قوانین مربوط به صنعت و معدن در تعامل بیشتر با دولت پیگیری کند.

شناسایی مسائل، یافتن راهکار و پیگیری اجرا با اتکا به نظر جمع از رویه های اصلی کمیسیون صنعت و معدن خواهد بود. نکته مهم در این زمینه تعیین اولویت ها برای رسیدگی سریع تر به مسائل اصلی است. امیدوارم تمام اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، کلیه اعضای هیئت نمایندگان اتاق و تشکل ها کمیسیون صنعت و معدن را در ثمربخشی بیشتر یاری کنند. تلاش ما در کمیسیون صنعت و معدن این است که به اولویت بندی درست برای اثربخشی بیشتر برسیم. امید این است که پیگیری های اعضای کمیسیون و یافتن راه حل ها به انتفاع کل جامعه صنعتی کشور بینجامد. 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر