اعضای اوپک پلاس چقدر به قول و قرار خود پایبندند؟

نفت در برابر افزایش قیمت مقاومت می کند

تاريخ 1398/10/24 ساعت 11:10

در 10 ماهه نخست سال 2019 تولیدکنندگان غیراوپک اگرچه پایبندی‌شان همانند تولیدکنندگان اوپک نبوده است بااین‌حال پایبندی آنها بیش از 100 درصد بوده است. البته این امر به دلیل ادامه روند کاهشی تولید دو کشور مکزیک و قزاقستان بوده است و روسیه به‌عنوان مهم‌ترین کشور در بین تولیدکنندگان غیراوپک، تنها 70 درصد پایبندی داشته است.

در ابتدای دسامبر 2018 تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک توافق کردند که برای ایجاد موازنه در بازار و حذف مازاد عرضه، روزانه 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند. این توافق در اجلاس 176 به مدت 9 ماه یعنی تا مارس 2020 تمدید شد و در اجلاس 177 این تولیدکنندگان تصمیم گرفتند که علاوه بر کاهش 1.2 میلیون بشکه قبلی به مقدار 500 هزار بشکه دیگر نیز تولید خود را کاهش دهند و از ابتدای سال 2020 جمعاً 1.7 میلیون بشکه در روز تولید خود را کم کنند.  مرکز پژوهش های مجلس در ماهنامه تحلیلی انرژی به تحلیل این مسئله و آثار آن بر بازار نفت پرداخته‌شده است.

طبق این گزارش، تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در اجلاس 175 این سازمان که در 6 و 7 دسامبر 2019 در وین برگزار شد توافق کردند که از ابتدای ژانویه 2019 به مقدار 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید خود را برای یک دوره 6 ماهه کاهش دهند. تولیدکنندگان اوپک توافق کردند که از ابتدای ژانویه 2019 روزانه 812 هزار بشکه در روز (معادل 3 درصد) از تولید خود را کاهش دهند و تولیدکنندگان غیراوپک توافق کردند که روزانه 383  هزار بشکه در روز (معادل 2.1 درصد) از تولید خود را کاهش دهند. کشورهای ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق استثنا شدند.

در اجلاس 176 که در اول و دوم ژوئیه 2019 برگزار شد این توافق به مدت 9 ماه یعنی تا مارس 2020 تمدید شد و درنهایت در اجلاس 177 که در 6 دسامبر 2019 برگزار شد تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک توافق کردند که علاوه بر کاهش 1.2 میلیون بشکه قبلی به مقدار 500 هزار بشکه دیگر نیز تولید خود را کاهش دهند و از ابتدای سال 2020 جمعاً 1.7 میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند. علاوه بر این بعد از پایان اجلاس، وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که به‌طور داوطلبانه 400 هزار بشکه در روز دیگر نیز تولید خود را کاهش خواهد داد البته این تصمیم منجر به حذف نفت بیشتری از بازار در طی سال 2020 نخواهد شد، زیرا این کشور براساس توافق اجلاس 175 متعهد شده بود که روزانه 322 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد، اما آمار تولید این کشور در 11 ماه نخست سال 2019 نشان می‌دهد که این کشور عملاً 854 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش داده است.

 

 

میزان پایبندی اوپک و غیراوپک به توافق اجلاس 175

تصمیمات اوپک از حیث تأثیرگذاری بر بازار، بستگی به میزان پایبندی تولیدکنندگان به تصمیم اتخاذشده دارد. آمار منتشرشده از تولید اوپک نشان می‌دهد که تا پایان نوامبر 2019 آنها پایبندی بالایی به توافق اجلاس 175 داشته‌اند. براساس آمار منتشرشده توسط دبیرخانه اوپک، تولید اعضای اوپک در 11 ماه نخست سال 2019 به مقدار 1.126 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید توافق شده بود که معنای پایبندی بالای آنها به توافق است. در 11 ماه نخست سال 2019 کشورهای عراق، نیجریه، گابن، اکوادور و کنگو کمتر از مقدار توافق شده تولید خود را کاهش دادند و سایر کشورها بیش از مقدار توافق شده تولید خود را کاهش دادند. کشور عربستان سعودی که توافق کرده بود 322 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد به مقدار 854 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش داد که به دلیل حجم بالای آن تأثیر زیادی بر تقویت قیمت نفت داشت. از طرف دیگر دو کشور نیجریه و عراق به ترتیب 53 و 37 هزار بشکه در روز بیش از مقدار توافق شده تولید داشتند.

در 10 ماهه نخست سال 2019 تولیدکنندگان غیراوپک نیز اگرچه پایبندی آنها همانند تولیدکنندگان اوپک نبوده است بااین‌حال پایبندی آنها بیش از 100 درصد بوده است. البته این امر به دلیل ادامه روند کاهشی تولید دو کشور مکزیک و قزاقستان بوده است و روسیه به‌عنوان مهم‌ترین کشور در بین تولیدکنندگان غیراوپک، تنها 70 درصد پایبندی داشته است.

 

تأثیر توافق بر بازار نفت

در ابتدای سال 2019 برآورد می‌شد که تقاضای جهانی برای نفت در سال 2019 حدود 1.4 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد و در مقابل عرضه نفت غیراوپک (عمدتاً تولید نفت شیل آمریکا) حدود 2.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. نتیجه این برآوردها نشان‌دهنده آن بود که تقاضا برای نفت اوپک کاهش خواهد یافت و ازاین‌رو برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها، اوپک باید سطح تولید خود را کاهش دهد. تولیدکنندگان اوپک با همکاری برخی تولیدکنندگان غیراوپکی در دسامبر 2018 تصمیم گرفتند که 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند، اما در سال 2019 به دلایل شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، رشد تقاضای جهانی محقق شده برای نفت حدود 400 هزار بشکه در روز کمتر از برآوردهای اولیه بود و باوجوداینکه رشد تولید نفت در تولیدکنندگان غیراوپک نیز کمتر از برآوردهای اولیه بود و تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک نیز درمجموع پایبندی بیش از 100 درصدی به توافق داشتند، قیمت‌ها در محدوده 60 تا 65 دلار در بشکه بود.

دبیرخانه اوپک در گزارش ماهیانه بازار نفت (دسامبر 2019) برآورد کرده است که تقاضای جهانی در سال 2020 به مقدار 1.08 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد و از 99.80 میلیون بشکه در روز در سال 2019 به 100.88 میلیون بشکه در روز در سال 2020 برسد که کمتر از متوسط سال‌های قبل خواهد بود و از طرف دیگر عرضه غیراوپک 2.18 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد که حدود دو برابر مقدار رشد در تقاضای جهانی خواهد بود ازاین‌رو تقاضا برای اوپک حدود 1.12 میلیون بشکه در روز کمتر از سال 2019 خواهد بود. براساس آمار ارائه‌شده توسط اوپک درصورتی‌که اوپک همین سطح تولید خود را ادامه دهد (تولید ماه نوامبر اوپک 29.57 میلیون بشکه در روز بوده است) در فصل اول و دوم 2020 به ترتیب 440 و 690 هزار بشکه در روز مازاد عرضه در بازار موجود خواهد بود. اما درصورتی‌که تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک براساس توافق انجام‌شده در دسامبر 2019، به مقدار 500 هزار بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند در فصل اول 2020 مازاد عرضه در بازار نخواهد بود و در فصل دوم مازاد عرضه به 190 هزار بشکه در روز خواهد رسید که موجب جلوگیری از کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

 در ابتدای دسامبر 2018 تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک توافق کردند که برای ایجاد موازنه در بازار و حذف مازاد عرضه، روزانه 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند. این توافق در اجلاس 176 به مدت 9 ماه یعنی تا مارس 2020 تمدید شد و در اجلاس 177 این تولیدکنندگان تصمیم گرفتند که علاوه بر کاهش 1.2 میلیون بشکه قبلی به مقدار 500 هزار بشکه دیگر نیز تولید خود را کاهش دهند و از ابتدای سال 2020 جمعاً 1.7 میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند. براساس آمار ارائه‌شده توسط اوپک درصورتی‌که اوپک همین سطح تولید خود را ادامه دهد (تولید ماه نوامبر اوپک 29.57 میلیون بشکه در روز بوده است) در فصل اول و دوم 2020 به ترتیب 440 و 690 هزار بشکه در روز مازاد عرضه در بازار موجود خواهد بود، اما درصورتی‌که تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک براساس توافق انجام‌شده در دسامبر 2019، به مقدار 500 هزار بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند در فصل اول 2020 مازاد عرضه در بازار نخواهد بود و در فصل دوم مازاد عرضه به 190 هزار بشکه در روز خواهد رسید که موجب جلوگیری از کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر