اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: احمد فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

کمین کرونا برای صادرات مواد غذایی ایران

تاريخ 1399/03/13 ساعت 14:15

صنایع غذایی ایران برای توسعه صادرات به عراق و افغانستان و کشورهای سی آی اس برنامه ریزی کرده اما متاسفانه همه راه ها برای رسیدن به هدف بسته شده است.

احمد فرشچیان

محصولات صنایع غذایی با همه گیری کرونا در ایران از ناحیه مصرف داخل ضربه نخورد. بیشتر مردم از کالای فله و آزاد به مصرف کالای بسته بندی و صنعتی روی آوردند. اما از این فصل به بعد آسیب های کرونا در این صنعت نمود می کند. صنایع غذایی ایران ظرفیت  تولید را با نگاه به صادرات دراز مدت افزایش داده است اما به دلیل چالش های ناشی از همه گیری کرونا در ارسال محصول به کشورهای مختلف، زیان می بیند. صنایع غذایی ایران برای توسعه صادرات به عراق و افغانستان و کشورهای سی آی اس  برنامه ریزی کرده اما متاسفانه همه راه ها برای رسیدن به هدف بسته شده است.

در کمپین نفس برای حفظ فرصت های صادراتی در بازار کشورهای همسایه تلاش کردیم. هرچند در داخل با همکاری های انجام شده و حمایت اتاق در زمینه امهال مالیات به نتیجه خوبی رسیدیم اما در مورد مرزها، عدم همکاری کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه تلاش های کمپین نفس را به نتیجه موثر نرساند. 

در بازار داخل هم چنان محصولات صنایع غذایی مورد استقبال مردم است و حتی درباره عرضه محصولات جدید هم مشکلی نداریم. پیشتر در مقاطعی براساس سیاست های دولت واردات بسیاری از محصولات خارجی آزاد شده بود که اکنون این محصولات در بازار عرضه نمی شود و جایگزین های داخلی دارد. تولیدکنندگان داخلی می توانند محصولات جدید را با توجه به تقاضای بازار، نیاز مردم و البته قدرت خرید خانوار تولید کنند. حضور محصولات خارجی در بازار داخل به شرکت های ایرانی ایده تولید محصولات تازه را داده است که با تقاضای مشتری داخلی سازگارتر است. برای محصولات خاص صنایع غذایی در ایران همیشه تقاضای ثابتی وجود دارد که هرچند در سال های گذشته از محل واردات تامین می شد اما اکنون از سوی صنایع داخلی پاسخ داده می شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر