وفاداری مشتریان به تخفیف های دائمی

راز موفقیت یک فروشگاه زنجیره ای در چیست؟

تاريخ 1399/04/10 ساعت 13:44

کاهش هزینه های اقتصادی مشتریان با ارائه تخفیف های دائمی هرچند جزئی، باعث وفاداری هرچه بیشتر مشتریان و رضایت آن ها می شود.

فروشگاه های زنجیره ای شکل نوین خرده فروشی است و سابقه آن به اوایل قرن بیستم باز می گردد. این نوع از خرده فروشی برای اولین بار در جوامع غربی پدیدار شده است. تجربه موفق شکل گیری این شرکت ها و گسترش محسوس سهم آن ها از بازار خرده فروشی با پدیده جهانی شدن همراه شد و  همین زمینه تمایل بیشتر جوامع درحال توسعه به فعالیت فروشگاه های زنجیره ای را فراهم کرد. در اوایل دهه 1990، اخبار فعالیت این شرکت ها در کره جنوبی، مکزیک، چین و هند با کمی تاخیر در بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شد و این غیر از شرکت های زنجیره ای بین المللی مثل آلدی، والمارت، کارفور و تسکو  بود که شعب خود را در کشورهای دیگر فعال کرده بودند.

در ایران اگرچه تاریخچه تاسیس این فروشگاه ها به سال 1328 و راه اندازی فروشگاه های تعاونی سپه باز می گردد اما اوج ظهور فروشگاه  زنجیره ای در دهه های 70 و 80  بوده  یعنی زمانی که فروشگاه های رفاه و شهروند ایجاد شدند و پس از آن هایپراستار، جانبو و افق کوروش به میدان آمدند. هرچند این روزها در هر محله ای می توان شعب این فروشگاه های زنجیره ای را دید با این حال سهم آن ها از بازار خرده فروشی ایران هم چنان کم است چراکه در شهرهای متوسط و کوچک خبری از آن ها نیست. بعضی برآوردهای اولیه از سهم 8 تا 10 درصدی این فروشگاه ها در بازار خرده فروشی ایران حکایت دارد.

فروشگاه زنجیره ای افق کوروش از جمله بنگاه های فعال در سطح خرده فروشی کشور است که در چند سال اخیر فعالیت خود را در حوزه کالاهای تند گردش آغاز کرده و با شعار تخفیف همیشگی به دنبال یافتن سهم بیشتری از بازار است. پژوهشگران در بررسی میزان رضایت مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای در یک پژوهش دانشگاهی با 750 نفر از مشتریان افق کوروش گفت وگو کرده اند. یافته های آنان نشان می دهد انجام تبلیغات مناسب، همکاری با فعالیت های بشردوستانه، چینش مناسب محصولات برای کاهش زمان پیدا کردن آن در طبقات فروشگاه یا افزایش سرعت عمل صندوق داران در جلوگیری از ایجاد صف های طویل در محل صندوق و بهبود کیفیت خدمات اینترنتی در جذب مشتری بیشتر موثر است. اما پیش از این کاهش هزینه های اقتصادی مشتریان با ارائه تخفیف های دائمی هرچند جزئی،  باعث وفاداری هرچه بیشتر مشتریان و رضایت آن ها می شود.

برای مطالعه بیشتر در این باره مقاله «عوامل موثر بر رضایت مشتریان در فروشگاه های افق کوروش استان تهران» را بخوانید.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر