فرم خلاصه پروژه سرمایه گذاری (مرحله 1/2 - اطلاعات فارسی)
تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد
الف) وضعیت طرح:
عنوان طرح نوع طرح
وضعیت طرح بخش:      
زیر بخش:
محل اجرای طرح مزایای اصلی اجرای طرح
شرح مختصر طرح ظرفیت سالانه طرح

دسترسی به مواد خام داخلی / محلی:
بازار فروش - بازار داخلی محصول(درصد): بازار فروش - بازار خارجی محصول(درصد):
مشتریان رقباء
مدت زمان اجرای طرح
ب) وضعیت پروژه:
مطالعه امکان سنجی پروژه انجام شده و در دسترس است ؟   
زمین مورد نیاز تأمین شده است ؟   
مجوزهای قانونی (تأسیس، مشارکت خارجی،سهمیه ارزی، محیط زیست و...)اخذ شده است؟   
قرارداد مشارکت با سرمایه گذاران داخلی منعقد شده است ؟   
قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی منعقد شده است ؟   
قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است ؟   
قرارداد با پیمانکار / پیمانکاران داخلی منعقد شده است ؟   
قرارداد با پیمانکار / پیمانکاران خارجی منعقد شده است ؟   
امور زیربنایی طرح(برق، آب، تلفن، سوخت ،ارتباطات ،جاده و...)تدارک شده است ؟   
فهرست شرکت های سازنده / فروشنده دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات موجود است ؟   
قرارداد خرید ماشین آلات تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟   
نحوه تأمین سرمایه (ریال)   
روش سرمایه گذاری   

پیش بینی منابع مالی مورد نیاز
شرح میلیون ریال نرخ ارز میلیون یورو منابع مورد نیاز خارجی
(میلیون یورو)
کل منابع مورد نیاز
(میلیون یورو)
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
سرمایه کل
ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی   
ارزش خالص دارایی(NPV)    نرخ بازده داخلی(IRR)   
نرخ برگشت سرمایه (ROR)    دوره برگشت سرمایه (PP)   

پیش بینی میزان اشتغال زایی طرح
مستقیم:    غیرمستقیم:   

برآورد نیروی انسانی فوق لیسانس بالاتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم و کارگر ماهر کارگر ساده
ج) اطلاعات ارائه دهنده پروژه:
ساختار حقوقی ارائه دهنده پروژه نام شخص
آدرس تلفن / فکس
وب سایت ایمیل
آخرین سرمایه ثبت شده توضیحات ضروری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: tnic@tccim.ir