نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
رئيس تشکل: حسن احمدیان
تلفن: 88615795-8
پست الکترونيک: info@furniran.com
آدرس وب سايت: www.furniran.com
آدرس: تهران – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سی و هفتم – پلاك 36 – طبقه سوم – واحد 6
بازگشت