نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع خورشیدی ایران(انجمن انرژی های تجدیدپذیر)
رئيس تشکل: داود فدایی
تلفن: 88915601
پست الکترونيک: dabir@irrena.ir
آدرس وب سايت: www.irseia.com
آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهي- بين خيابان سپند و ورشو- بن بست هشتم - پلاک 9-
بازگشت