نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
رئيس تشکل: بختیار علم بیگی
تلفن: 26413937-26413066
پست الکترونيک: info@dhci.org
آدرس وب سايت: www.dhci.org
آدرس: بلوار میرداماد-خ البرز-خ آناهیتا شرقی-پلاک 49 طبقه 3
بازگشت