نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران
رئيس تشکل: میراسلام تیموری
تلفن: 88245446-7
پست الکترونيک: info@ir-dis.org-anjomanlabani@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ir-dis.org
آدرس: تهران - بزرگراه جلال ال احمد – نبش خ شهر آرا – ساختمان گلزار – ط 5 شماره 500
بازگشت