نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع گالوانیزه ایران
رئيس تشکل: نصرت اله رهنما
تلفن: 88517193-88765164
پست الکترونيک: info@igia.org.ir
آدرس وب سايت: www.igia.org.ir
آدرس: خ بهشتی- خ پاکستان-کوچه دوم پلاک 3
بازگشت