نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
رئيس تشکل: علاء الدین میرمحمدصادقی
تلفن: 88810522
پست الکترونيک: irempa.vakil@gmail.com
آدرس وب سايت: www.irempa.ir
آدرس: تهران، خ طالقانی، پلاك 175، نبش خیابان موسوی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بازگشت