نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنعت بانکرینگ ایران
رئيس تشکل: مصطفی کشکولی
تلفن: 88195689
پست الکترونيک: bunkering.iran@gmail.com
آدرس وب سايت: www.ibia.ir
آدرس: تهران- بالاتر از خیابان دستگردی- کوچه بابک بهرامی- پلاک 74- طبقه همکف
بازگشت