نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنعت پتروشیمی
رئيس تشکل: مرتضی عزیزی
تلفن: 88770678 - 88780679
پست الکترونيک: apicgh@yahoo.com
آدرس: تهران - خ گاندی جنوبی - خ 17 - پ 4 - طبقه 3
بازگشت