نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنعت ریخته گری ایران
رئيس تشکل: نصرالله محمد حسین فلاح
تلفن: 88820624
پست الکترونيک: info@iranfoundry.com
آدرس وب سايت: www.iranfoundry.com
آدرس: خ بهار شمالی پلاک 174 طبقه اول ، واحد 6
بازگشت