نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران
رئيس تشکل: مجتبی نائلی
تلفن: 88485356-8
پست الکترونيک: info@ifmma.ir
آدرس وب سايت: www.ifmma.ir
آدرس: تهران - بزرگراه جلال آل احمد- بسمت غرب- انتهای پل آزمایش- سمت راست- پلاک 213- ساختمان نوژن- طبقه چهارم جنوبی- واحد 7
بازگشت