نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن مدیران صنایع
رئيس تشکل: محسن خلیلی عراقی
تلفن: 88304070-88825385
پست الکترونيک: anjoman.modiran@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.amsiran.com
آدرس: تهران، خ مطهری، روبروی میرعماد، پلاک 264، طبقه سوم
بازگشت