نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن مدیریت سبز ایران
رئيس تشکل: مجید سرایداریان
تلفن: 88515526-88515421-88515328
پست الکترونيک: info@iran-gma.com
آدرس وب سايت: www.iran-gma.com
آدرس: تهران ، خ سهروردی شمالی، کوچه بسطامی، پلاک 15، طبقه پنجم ، واحد 5
بازگشت