نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی خرمای ایران
رئيس تشکل: محسن رشید فرخی
تلفن: 88381341
پست الکترونيک: info@naid.ir
آدرس وب سايت: www.naid.ir
آدرس: تهران ، خیابان مفتح، پائین تر از میدان هفت تیر، کوچه افشار ، پلاک 8، طبقه سوم
بازگشت