نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی طیور ایران
رئيس تشکل: غلامعلی فارغی
تلفن: 66921087-66427573
پست الکترونيک: soipi@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.soipi.ir
آدرس: تهران – خيابان آزادي – بعداز چهاراه نواب – كوچه افروخته – پ 2 – ط 4 شمالي
بازگشت