نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی لیزینگ ایران
رئيس تشکل: حمید ابدالی
تلفن: 88662758-9
پست الکترونيک: iranlease.co@gmail.com
آدرس وب سايت: www.iranlease.co
آدرس: تهران- خیابان آفریقا- پایین تر از پل میرداماد- نبش سپیدار- شماره 61- طبقه 4- کد پستی 1518946314
بازگشت