نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن مهندسین پلیمر و شیمی ایران
رئيس تشکل: رامین خسروخاور
تلفن: 88996003
پست الکترونيک: info@apchen.com
آدرس وب سايت: www.apchen.com
آدرس: تهران-خیابان زرتشت غربی- نبش بیمارستان مهر- کوچه مهدوی- کوچه غفاری- پلاک 26- طبقه 3
بازگشت