نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
رئيس تشکل: سید مهدی حسینی یزدی
تلفن: 88811904-5 88315247-88307643-88315534-88315618
پست الکترونيک: ipfia_iran@yahoo.com
آدرس: تهران- خیابان مطهری- بعد از تقاطع بزرگراه مدرس- خیابان قابوسنامه- کوچه مرزبان نامه غربی- پلاک 27- طبقه 4- کد پستی 1588866345
بازگشت