نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان برنج ایران
رئيس تشکل: سید احمد بحق
تلفن: 26412166-26412140
پست الکترونيک: info@iria.org.ir
آدرس وب سايت: www.iria.org.ir
آدرس: تهران- میرداماد- مقابل مسجد الغدیر- خیابان شنگرف- کوچه یکم- پلاک 24- طبقه اول- واحد 2
بازگشت