نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان خودرو
رئيس تشکل: فرهاد احتشام زاد
تلفن: 88703992-5
پست الکترونيک: ia.ir-info@ia-ia.ir
آدرس وب سايت: www.irancaria.com
آدرس: تهران - خ ولیعصر، بالاتر از بهشتی، نرسیده به پارک ساعی-برج سپهر ساعی-واحد 1602
بازگشت