نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران
رئيس تشکل: علی اصغر بیابان گرد
تلفن: 22676308-9
پست الکترونيک: info@itias.ir
آدرس: تهران - خ شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، خ میرزا پور ، خ شهید محمد رضا قلندری ، بن بست مهتاب ، پ 4 ، ط اول ، کدپستی 1931664313
بازگشت