نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی
رئيس تشکل: محمود سفار
تلفن: 88702760
پست الکترونيک: info@cpma.ir
آدرس وب سايت: www.cpma.ir
آدرس: تهران - انتهای خ دکتر بهشتی- خ عبادی- خ ناهید-پلاک 37 طبقه همکف
بازگشت