نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی
رئيس تشکل: سید حسن میرباقری
تلفن: 88328065
پست الکترونيک: office@anjomanpbci.ir
آدرس وب سايت: www.anjomanpbci.ir
آدرس: تهران - مفتح شمالی خ اصلی پور- پلاک 36 طبقه اول واحد 1
بازگشت