نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای
رئيس تشکل: منصور شاکری فرد
تلفن: 22695717-22686046
پست الکترونيک: com.a@majmavaredat.ir-com.b@majmavaredat.ir-
آدرس: تهران - چیذر- میدان ندا-پلاک 58 طبقه 5
بازگشت