نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام
رئيس تشکل: مهندس عباسعلی اسعدیان
تلفن: 88332680-2
پست الکترونيک: info@ivpbia.ir
آدرس: تهران- بزرگراه شهید گمنام- میدان گلها- خیابان مرداد- کوچه یکم شرقی- پلاک 2- طبقه 2
بازگشت