نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: جامعه تورگردانان ایران
رئيس تشکل: ابراهیم پورفرج
تلفن: 88679433-88679432
پست الکترونيک: info@itoa.ir
آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ونک -ساختمان دنا- پلاک 24- طبقه 2 جنوبی- واحد 12
بازگشت