نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
رئيس تشکل: محمد عرب
تلفن: 88891197-8
پست الکترونيک: info@assomes.ir
آدرس وب سايت: www.assomes.ir
آدرس: تهران - خ مطهری-خیابان میرزای شیرازی-نبش خیابان 22 پلاک 174 طبقه اول
بازگشت