نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: جامعه ممیزی و بازرسی ایران
رئيس تشکل: مسلم عباسی
تلفن: 88706192
پست الکترونيک: info@ aisiran.com
آدرس وب سايت: www.aisiran.com
آدرس: تهران - یوسف آباد ـ خ ابن سینا ـ نرسیده به خیابان ولیعصر ـ پ 4 ـ طبقه 2
بازگشت