نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: خانه معدن ایران
رئيس تشکل: محمد رضا بهرامن
تلفن: 88847417
پست الکترونيک: info@iranminehouse.ir
آدرس وب سايت: www.iranminehouse.ir
آدرس: تهران - خيابان سميه – بين فرصت و ايرانشهر – شماره 195 (جنب بانك انصار )
بازگشت