نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: شورای ملی زیتون ایران
رئيس تشکل: مهندس مهدی عباسی
تلفن: 88381337-8
پست الکترونيک: info@iranioc.ir
آدرس وب سايت: www.iranioc.ir
آدرس: تهران ـ خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شیرودی ـ کوی افشار، پلاک8، طبقه سوم
بازگشت