نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته
رئيس تشکل: علی انصاری
تلفن: 88507512-3
پست الکترونيک: info@tefso.com
آدرس وب سايت: www.ncfdeco.com
آدرس: تهران - خیابان احمد قیصر (بخارست)خ دهم پلاک 8 واحد7 طبقه 4
بازگشت