نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون اقتصاد سلامت ایران
رئيس تشکل: سید مجتبی معظمی
تلفن: 88976915
پست الکترونيک: info@ifoeh.com
آدرس: تهران - خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان چهاردهم - پلاک 78 - طبقه سوم شمالی
بازگشت