نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه حفاران غیر نفتی
رئيس تشکل: رضا اشرف سمنانی
تلفن: 88847417 - 88847460
پست الکترونيک: info@inodu.ir
آدرس وب سايت: www.inodu.ir
آدرس: تهران، خ سمیه - بین فرصت و ایرانشهر - جنب بانک انصار - پ 195 - ط اول
بازگشت