نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
رئيس تشکل: عوض محمد پارسا
تلفن: 88305258
پست الکترونيک: info@fieei.com
آدرس وب سايت: www.fieei.com
آدرس: تهران - سمیه-بعد از چهارراه مفتح-کوچه مژدهی-پلاک 1 طبقه 2
بازگشت