نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون صنعت آب ایران
رئيس تشکل: اسماعیل مسگرپور
تلفن: 88845563
پست الکترونيک: info@iranwif.com
آدرس: تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان خردمند شمالی-پلاک 95- طبقه 6- کد پستی 1585945439
بازگشت