نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون صنعت نفت ایران
رئيس تشکل: دکتر رامین خسروخاور
تلفن: 88986820
پست الکترونيک: info@ifoi.ir
آدرس: تهران-خیابان زرتشت غربی- نبش بیمارستان مهر- کوچه مهدوی- کوچه غفاری- پلاک 26- طبقه 3
بازگشت