نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
رئيس تشکل: محمد رضا طلایی
تلفن: 88511721
پست الکترونيک: info@enscu.ir
آدرس وب سايت: www.icicta.ir
آدرس: تهران - خ شهید بهشتی-خ پاکستان کوچه حکیمی پلاک 15 طبقه پنجم شرقی
بازگشت