نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون واردات ایران
رئيس تشکل: فرهاد احتشام زاد
تلفن: 88745823-88509306
پست الکترونيک: ir.importfederation@gmail.com
آدرس: تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- خیابان عشقیار- کوچه هشتم، پلاک 4، طبقه اول
بازگشت