نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: کانون ملی زنان بازرگان ایران
رئيس تشکل: سیده فاطمه مقیمی
تلفن: 88725942-3
پست الکترونيک: tehranibwa@gmail.com
آدرس وب سايت: www.ibwa.ir
آدرس: تهران- میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر- خیابان پنجم- پلاک 25- طبقه همکف
بازگشت