نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: کانون ملی زنان بازرگان ایران
رئيس تشکل: سیده فاطمه مقیمی
تلفن: 88450962 - 88451049
پست الکترونيک: kanoonzanan@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ibwa.ir
آدرس: تهران- میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر- خیابان پنجم- پلاک 25- طبقه همکف
بازگشت