نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه شرکت های فنی، مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
رئيس تشکل: مسعود شنتیایی
تلفن: 88619268-88605411-88605846
پست الکترونيک: info@enscu.ir
آدرس وب سايت: www.enscu.ir
آدرس: تهران- ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی- پلاک 2- ساختمان صدف-طبقه اول- واحد 12
بازگشت