نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
رئيس تشکل: حسینعلی بهجو
تلفن: 88749298-88749485-88749721
پست الکترونيک: info@irseda.ir
آدرس وب سايت: www.irseda.ir
آدرس: تهران- خ مطهری-خ سهروردی شمالی- خ شهید حسینی(سورنا)- کوچه مریم-پلاک 3-واحد 1
بازگشت