نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: کنفدراسیون (مجمع) صادرات ایران
رئيس تشکل: سید محمد لاهوتی
تلفن: 88346830
پست الکترونيک: info@iranec.org
آدرس وب سايت: www.iranec.org
آدرس: تهران - طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک 175، ساختمان شمالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران دفتر جناب آقای لاهوتی: خیابان شریعتی، بلوار شهید اندرزگو، مقابل بلوار کاوه، ساختمان کیمیا، واحد 708 -کد پستی 1938738988 - تلفاکس 266579
بازگشت