نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه ایران
رئيس تشکل: مسعود حسن زاده
تلفن: 88683909
پست الکترونيک: iran_yps@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.iranyeast.com
آدرس: تهران،سعادت آباد، پایین تر از نیایش، خیابان سی و یکم شرقی، پلاک 16 ، طبقه اول واحد 2
بازگشت